Publikasjoner

The Management of Complexity
Tore Hundsnes
R58/00
The Stock Market and Investment in the Small and Open Norwegian Economy
Øystein Gjerde, Kjell Henry Knivsflå og Frode Sættem
R55/00
Linkages among Interest Rates in the United States, Germany and Norway
Helge Bremnes, Øystein Gjerde og Frode Sættem
R54/00
Kostnadsnøkler for lokale ruter
Tom Eldegard og Frode Kristiansen
R52/00
Transnasjonale selskapers investeringsallokering - Fokus på finansielt volum
Petter Osmundsen, Magne Emhjellen og Morten Halleraker
R51/00
Sharing of Endogenous Risk in Construction
Trond E. Olsen og Petter Osmundsen
R50/00
Social security reforms and early retirement
Hans Fehr, Wenche Irèn Sterkeby og Øystein Thøgersen
R47/00
Evaluering av omstillingsprogrammet for verkstedindustrien i Sør-Troms og nordre Nordland
Olav A. Kvitastein, Rune Lines, Trond Hammervoll, Anita Tobiassen og Torstein Nesheim
R46/00