Numerisk modellering av markeder for differensierte produkter

Type/nr R21/01
Skrevet av Lars Mathiesen
Amerikanske konkurransemyndigheter beskriver i antitrust analyser etterspørsel vha Logit-funksjonen. En viktig egenskap er at en modell kan etableres med et minimum av konkrete opplysninger. Funksjonen egner seg derfor meget godt i en innledende fase av en analyse. Vi viser hvordan en slik numerisk modell for analyse av bedriftssamarbeid kan etableres og hvordan dens prediksjoner avhenger av sentrale forutsetninger. Videre sammenliknes Logit-modellens prediksjoner med modeller hvor vi alternativt bruker lineære funksjoner. I del II diskuteres modellering for analyse av en fusjon innen det svenske ølmarked.
Språk Skrevet på norsk