Kontakt

Adm. direktør Svenn-Åge Dahl

Tlf.: 55 95 95 58
Mob: 930 86 779
E-post: svenn-age.dahl@snf.no


Adresse: Helleveien 30, 5045 Bergen
Tlf.: 55 95 95 00
E-post: snf@snf.no 
Org.nummer: 984 005 776
 

SNF er samlokalisert med NHH i høyskolens nybygg i Helleveien 30. Kontorene til SNF er i 3. etasje. 

Kontaktliste for SNF sine medarbeidere