Ledige stillinger

Utlysning av forskerstilling

Vil du jobbe innen arbeidsmarkeds- eller atferdsøkonomi? Forskningsgruppen FAIR Insight Team ved SNF søker en forsker/seniorforsker med doktorgrad innen samfunnsøkonomi eller beslektede fag, med erfaring fra forskning på arbeidsmarked, utdanning, atferdsøkonomi eller eksperimentell økonomi. FAIR Insight Team er forskningspartner i NHHs senter for fremragende forskning FAIR – Centre for Experimental Research on Fairness, Inequality, and Rationality. For mer informasjon:

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/258030/forsker-seniorforsker