FAIR Insight Team

FAIR Insight Team (FIT) jobber med anvendt forskning på  arbeid, utdanning, sparing og økonomisk utvikling og med partnere i både offentlig og privat sektor. Den overordnede tematikken er knyttet til økonomisk ulikhet: hva er kildene til ulikhet, i hvilken grad oppfattes ulikhet som urettferdig, og hva kan vi gjøre for å redusere urettferdig ulikhet i samfunnet? Vi bruker en eksperimentell tilnærming for å forstå atferd og for å evaluere tiltak for å endre atferd, i form av  randomiserte felteksperiment, lab-eksperiment, og studier av politikkendringer. Forskergruppen består av atferdsøkonomer og arbeidsmarkedsøkonomer, og samarbeider tett med FAIR, NHHs senter for fremragende forskning.


Utvalgte prosjekter

 • MAP-GAP - Management practices and gender gaps: Mechanisms behind the gender gap in career progression
 • Bedre samspill for et inkluderende arbeidsliv
 • Well-schooled for work? School-work and work-school transitions, and the labor market returns to vocational education and training 
 • Forskningsbasert evaluering av utprøving av modeller for tilskudd til utstyr i yrkesfag
 • Automated Away? Causes and Consequences of Robots on Jobs and Families 
 • Frafall i høyere utdanning 
 • Inequality Acceptance: the role of self-interest, freedom and special obligations
 • Water/Energy conservation and fairness in collective burden sharing 
 • Evaluering av forsøk med forberedende voksenopplæring og modulstrukturert videregående opplæring for voksne
 • Child care for childhood and business development 
 • Kunnskap om kommunikasjon: Fra "best practice" i dag til effektive digitale løsninger i fremtiden


Forskningsleder 

Professor Kjetil Bjorvatn, NHH
Tlf.: 55 95 95 85
E-post: Kjetil.Bjorvatn@nhh.no


Assisterende forskningleder

Forsker Astrid O. Ervik, SNF
Tlf.: 55 95 96 13
E-post: astridoline.ervik@snf.no


Medarbeidere

 • Forsker Catalina Franco (SNF)
 • Forsker Arne Nasgowitz (SNF)
 • Postdoktor Anna Hochleitner (SNF)
 • Seniorforsker Armando José Garcia Pires (SNF)
 • Professor Aline Bütikofer (NHH/SNF)
 • Professor Alexander Cappelen (NHH/SNF)
 • Førsteamanuensis Mathias Philip Ekström (NHH/SNF)
 • Postdoktor Ranveig Falch (NHH/SNF)
 • Professor Sissel Jensen (NHH/SNF)
 • Førsteamanuensis Julian V. Johnsen (UiB/SNF)
 • Professor Katrine Vellesen Løken (NHH/SNF)
 • Professor Kjell Gunnar Salvanes (NHH/SNF)
 • Professor Hallgeir Sjåstad (NHH/SNF)
 • Professor Marit Skivenes (UiB/SNF)
 • Professor Bertil Tungodden (NHH/SNF)
 • Professor Alexander L.P. Willén (NHH/SNF)