Organisasjon

Eiere av SNF AS

 • Norges Handelshøyskole 85 %
 • Stiftelsen SNF 15 %

Styret for SNF AS


Medlemmer:

 • Helge Thorbjørnsen (leder), professor (NHH)
 • Ragnhild Janbu Fresvik, investeringsdirektør (Grieg Gruppen)
 • Eirik Wærness, sjeføkonom (Equinor)
 • Malin Arve, førsteamanuensis (NHH)
 • Stig Tenold, professor (NHH)
 • Linda Nøstbakken, forskningsdirektør (SSB)
 • Nils-Arne Ekerhovd, seniorforsker (SNF)
 • Astrid Oline Ervik, forsker (SNF)

Varamedlemmer:

 • Karen M. Olsen, professor (NHH)
 • Karl Ove Aarbu, analysesjef (Tryg)
 • Mette Storvestre, konsernrevisjonssjef (BKK)
 • Roar Os Ådland, professor (NHH)
 • Margrethe Aanesen, seniorforsker (SNF)
 • Tellef S. Raabe, forsker (SNF)

Daglig ledelse

Adm. direktør Svenn-Åge Dahl

Forskningsledere

 • Energi, naturressurser og miljø (ENE)
  Professor Stein Ivar Steinshamn 
 • FAIR Insight Team
  Professor Kjetil Bjorvatn 
 • Innovasjon, strategi og markedsføring
  Professor Helge Thorbjørnsen
 • Næringsøkonomi, skatt og regulering
  Førsteamanuensis Malin Arve
 • Shipping og logistikk
  Professor Roar Os Ådland

Administrativ forskningsstøtte

Administrasjonssjef Cathrine Risa