Organisasjon

Eiere av SNF AS

 • Norges Handelshøyskole 85 %
 • Stiftelsen SNF 15 %

Styret for SNF AS

Medlemmer:

 • Helge Thorbjørnsen (leder), professor (NHH)
 • Vivian Eikestad, avdelingsleder (Sparebanken Vest)
 • Karl Ove Aarbu, analysesjef (Tryg)
 • Malin Arve, professor (NHH)
 • Gisle Andersen, professor (NHH)
 • Lars Sørgard, professor (NHH)
 • Astrid Oline Ervik, forsker (SNF)
 • Margrethe Aanesen, seniorforsker (SNF)

Varamedlemmer:

 • Karen M. Olsen, professor (NHH)
 • Mette Storvestre, konsernrevisjonssjef (BKK)
 • Lars Petter Aase, direktør (Seafood People)
 • Endre Bjørndal, professor (NHH)
 • Tellef S. Raabe, forsker (SNF)
 • Lis Larsen, økonomikonsulent (SNF)

Daglig ledelse

Adm. direktør Svenn-Åge Dahl

Forskningsledere

 • Digitalisering, strategi og markedsføring
  Professor Helge Thorbjørnsen
 • Energi, naturressurser og miljø (ENE)
  Seniorforsker Margrethe Aanesen 
 • FAIR Insight Team
  Professor Kjetil Bjorvatn 
 • Næringsøkonomi
  Professor Malin Arve

Administrativ forskningsstøtte

Administrasjonssjef Cathrine Risa