Digitalisering, strategi og ledelse

Forskningsgruppen dekker et bredt spekter av forskningstemaer knyttet til digitalisering, tjenesteinnovasjon, strategi, markedsføring, organisasjon og ledelse. En sentral komponent i mange av forskningsprosjektene er hvordan teknologi og digitalisering utløser grunnleggende endringer på tvers av bransjer og markeder. Forskningsgruppen tar sikte på å hjelpe bedrifter og organisasjoner med å utvikle nye forretningsmodeller, tilpasse seg en digital verden og øke virkningen av kundeorienterte innovasjoner.


Fokus i forskningen

 • Digital innovasjon og bærekraftig vekst
 • Fleksible organisasjoner
 • Organisatorisk kapasitet for radikal endring og innovasjon
 • Ledelse av utfordringer i offentlig sektor
 • Markedsføring og merkevareledelse
 • Business model innovasjoner
 • Strategi i digitale økosystemer
 • Adopsjon av ny teknologi
 • Innovasjoner innen reiseliv og turisme
 • Opprinnelseslandseffekter og internasjonal markedsføring

 

Utvalgte prosjekter


Forskningsleder

Professor Helge Thorbjørnsen, NHH
Tlf.: 55 95 95 35
E-post: helge.thorbjornsen@nhh.no 

 

Assisterende forskningsleder

Forsker Synnøve Nesse, SNF
Tlf.: 905 55 252
E-post: synnove.nesse@snf.no  

 

Medarbeidere

 • Forsker Marius Jones (SNF)
 • Seniorforsker Torstein Nesheim (SNF)
 • Forsker Tellef Solbakk Raabe (SNF)
 • Forsker Christer Andre Flatøy (SNF)
 • Professor Therese Egeland (NHH/SNF)
 • Professor emeritus Paul Gooderham (NHH/SNF)
 • Professor Leif Egil Hem (NHH/SNF)
 • Professor Nina M. Iversen (Handelshøyskolen BI/SNF)
 • Førsteamanuensis Alexander Jakubanecs (Høgskulen på Vestlandet/SNF)
 • Professor Arne L. Kalleberg (University of North Carolina, Chapel Hill/SNF)
 • Professor Katarina Kaarbøe (NHH/SNF)
 • Førsteamanuensis Nhat Quang Le (NHH/SNF)
 • Professor Lasse Lien (NHH/SNF)
 • Professor Christine B. Meyer (NHH/SNF)
 • Professor Karen Modesta Olsen (NHH/SNF)
 • Postdoktor Vidya Oruganti (NHH/SNF)
 • Programdirektør Monica Rydland (NHH Executive/SNF)
 • Førsteamanuensis Tina Saebi (NHH/SNF)
 • Førsteamanuensis Alexander Madsen Sandvik (NHH/SNF)
 • Professor Vidar Schei (NHH/SNF)
 • Professor Hallgeir Sjåstad (NHH/SNF)
 • Professor Inger Stensaker (NHH/SNF)
 • Professor Magne Supphellen (NHH/SNF)
 • Professor Bram Timmermans (NHH/SNF)