Prosjekter

Prosjektleder
Oppdragsgiver
Invest4Health
Prosjektleder
Vidya Oruganti
Oppdragsgiver
European Commission/Region Skåne
Cartel policy in the Nordic countries
Prosjektleder
Lars Sørgard
Oppdragsgiver
Konkurransetilsynet
Strategic barriers to entry and expansion in grocery retailing
Prosjektleder
Morten Sæthre
Oppdragsgiver
Konkurransetilsynet
Utvikling av metoder for avdekking av ulovlig samarbeid og misbruk av dominerende stilling anvendt på legemiddelmarkedet
Prosjektleder
Kurt Brekke
Oppdragsgiver
Konkurransetilsynet
FlexiFish - Developing flexible instruments for mixed fisheries
Prosjektleder
Trond Bjørndal
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
OPTINORFARM - Økonomisk og miljømessig optimering på norske gårdsbruk
Prosjektleder
Mario Guajardo
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd/Landbruksdirektoratet
Virkning av "dulting" på motivasjon for bedre søvnvaner
Prosjektleder
Armando José Garcia Pires
Oppdragsgiver
Regionale forskningsfond i Oslo/Selah Sleep AS
Konsekvenser av makrellregulering og markedsadgang
Prosjektleder
Nils-Arne Ekerhovd
Oppdragsgiver
FHF/NOFIMA
COVID-19 - The impact on Norwegian seafood trade and coastal communities
Prosjektleder
Hans-Martin Straume
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd/NORCE
Hybrid work in technical teams
Prosjektleder
Torstein Nesheim
Oppdragsgiver
Ennova/Kongsberg
Novel texturized hybrid foods targeting future sustainability and health challenges in the Anthropocene (HybridFoods)
Prosjektleder
Nils-Arne Ekerhovd
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd/Nofima AS
Regulering og investeringsinsentiver for nettselskaper i det grønne skiftet
Prosjektleder
Endre Bjørndal
Oppdragsgiver
Energi Norge
Prosjektleder
Gunnar Eskeland
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd/NORCE
Workers' voice and the right to manage - the case of whistleblowing in a comparative context (voice)
Prosjektleder
Marit Skivenes
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd/FAFO
SHIPTRACK - Improving ship and cargo tracking with multi-source spatial data
Prosjektleder
Roar O. Ådland
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
CASINO - Winners and loosers in the climate casino: Arctic and marine resources under climate change
Prosjektleder
Sturla F. Kvamsdal
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
BESTEMT - Biological and Economic Strategies for Sustainable Ecosystem-services and Management
Prosjektleder
Stein Ivar Steinshamn
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Well-schooled for work? School-work and work-school transitions, and the labor market returns to vocational education and training
Prosjektleder
Kjell Gunnar Salvanes
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Improving ship and cargo tracking with multi-source spatial data
Prosjektleder
Roar Ådland
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
PowerDig - Digitalization of short-term resource allocation in power markets
Prosjektleder
Mette Bjørndal
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd/NTNU
Prosjektleder
Margrethe Aanesen
Oppdragsgiver
Sparebanken Vest-Agenda Vestlandet/NORCE
Forskningsbasert evaluering av utprøving av modeller for tilskudd til utstyr i yrkesfag
Prosjektleder
Astrid Oline Ervik
Oppdragsgiver
Utdanningsdirektoratet/Oslo Economics AS
CORNER - Coordination, Response and Networked Resilience
Prosjektleder
Synnøve Nesse
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd/NTNU Samfunnsforskning
Automated Away? Causes and Consequences of Robots on Jobs and Families
Prosjektleder
Kjell Gunnar Salvanes
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Brexit and Fisheries Management in the Norwegian Sea
Prosjektleder
Trond Bjørndal
Oppdragsgiver
Nordisk Ministerråd/AG-Fisk
Tourism Risks: A resilient low-carbon, high-yield tourism model for Norway
Prosjektleder
Leif Egil Hem
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd/Vestlandsforskning
FAO Fish Price Index 2021/2022
Prosjektleder
Sigbjørn Tveterås
Oppdragsgiver
FAO Food and Agriculture organization of the United Nations
Fiske och turism i nordiska kustkommuner
Prosjektleder
Margrethe Aanesen
Oppdragsgiver
Nordisk Ministerråd
Prosjektleder
Mette Bjørndal
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd/NTNU
Prosjektleder
Afsaneh Bjorvatn
Oppdragsgiver
European Commission/Volkswagen
The Coronavirus Crisis: Development of Capabilities on Measuring and Managing its Effects in the Norwegian Food, Service and Seafood Export Industries
Prosjektleder
Margrethe Aanesen
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Prosjektleder
Margrethe Aanesen
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd/NORCE
Frafall i høyere utdanning
Prosjektleder
Astrid O. Ervik
Oppdragsgiver
Arbeids- og sosialdepartementet
Prosjektleder
Sturla F. Kvamsdal
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Inequality Acceptance: the role of self-interest, freedom and special obligations
Prosjektleder
Alexander W. Cappelen
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Media competition and media policy
Prosjektleder
Hans Jarle Kind
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Kunnskap om kommunikasjon: Fra "best practice" i dag til effektive digitale løsninger i fremtiden
Prosjektleder
Kjetil Bjorvatn
Oppdragsgiver
NAV
Prosjektleder
Torstein Nesheim
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Prosjektleder
Inger Stensaker
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Water/Energy conservation and fairness in collective burden sharing
Prosjektleder
Alexander W. Cappelen
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Prosjektleder
Torstein Nesheim
Oppdragsgiver
Equinor/Norges Handelshøyskole
Between predation and bid rigging: Competition issues in procurement markets
Prosjektleder
Ronny Gjendemsjø og Malin Arve
Oppdragsgiver
Konkurransetilsynet
Delingsøkonomi, digital tjenesteinnovasjon og regional omstilling i Innlandet: En potensialanalyse for besøkssektoren og kreative næringer
Prosjektleder
Nina M. Iversen
Oppdragsgiver
Regionale Forskningsfond Innlandet/Høgskolen i Innlandet
DistRes - Distribution and Resource rent in fisheries
Prosjektleder
Linda Nøstbakken
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Prosjektleder
Frode Skjeret
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd/NTNU
Prosjektleder
Trond Bjørndal
Oppdragsgiver
European Commission/Danmarks Tekniske Universitet
The impact of new technologies on fisheries management
Prosjektleder
Linda Nøstbakken
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Logistics and economics of autonomous vessels
Prosjektleder
Stein W. Wallace
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Smart digital contracts and commercial management
Prosjektleder
Haiying Jia
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Child care for childhood and business development
Prosjektleder
Kjetil Bjorvatn
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Prosjektleder
Nils-Arne Ekerhovd
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd/NIBIO
Evaluering av forsøk med forberedende voksenopplæring og modulstrukturert videregående opplæring for voksne
Prosjektleder
Astrid Oline Ervik
Oppdragsgiver
Kunnskapsdepartementet/ideas2evidence
Prosjektleder
Afsaneh Bjorvatn
Oppdragsgiver
European Commission/Volkswagen
Prosjektleder
Trond Bjørndal
Oppdragsgiver
European Commission/IAMZ-CIHEAM, Spania
Understanding paternalism
Prosjektleder
Alexander W. Cappelen
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Equinor
Prosjektleder
Katarina Kaarbøe/ Svenn-Åge Dahl
Oppdragsgiver
Equinor
Elbench - Effektivitetsanalyser og regulering av norske nettselskaper
Prosjektleder
Endre Bjørndal
Oppdragsgiver
Skagerak Nett, Lyse Elnett, BKK Nett, Helgeland Kraft, NVE, Energi Norge AS
Prosjektleder
Guttorm Schjelderup
Oppdragsgiver
Skattedirektoratet