Projects

Project leader
Principal
Invest4Health
Project leader
Vidya Oruganti
Principal
European Commission/Region Skåne
Project leader
Lars Sørgard
Principal
Konkurransetilsynet
Strategic barriers to entry and expansion in grocery retailing
Project leader
Morten Sæthre
Principal
Konkurransetilsynet
Utvikling av metoder for avdekking av ulovlig samarbeid og misbruk av dominerende stilling anvendt på legemiddelmarkedet
Project leader
Kurt Brekke
Principal
Konkurransetilsynet
FlexiFish - Developing flexible instruments for mixed fisheries
Project leader
Trond Bjørndal
Principal
Norges forskningsråd
OPTINORFARM - Økonomisk og miljømessig optimering på norske gårdsbruk
Project leader
Mario Guajardo
Principal
Norges forskningsråd/Landbruksdirektoratet
Konsekvenser av makrellregulering og markedsadgang
Project leader
Nils-Arne Ekerhovd
Principal
FHF/NOFIMA
COVID-19 - The impact on Norwegian seafood trade and coastal communities
Project leader
Hans-Martin Straume
Principal
Norges forskningsråd/NORCE
Hybrid work in technical teams
Project leader
Torstein Nesheim
Principal
Ennova/Kongsberg
Novel texturized hybrid foods targeting future sustainability and health challenges in the Anthropocene (HybridFoods)
Project leader
Nils-Arne Ekerhovd
Principal
Norges forskningsråd/Nofima AS
Regulering og investeringsinsentiver for nettselskaper i det grønne skiftet
Project leader
Endre Bjørndal
Principal
Energi Norge
Project leader
Gunnar Eskeland
Principal
Norges forskningsråd/NORCE
Workers' voice and the right to manage - the case of whistleblowing in a comparative context (voice)
Project leader
Marit Skivenes
Principal
Norges forskningsråd/FAFO
SHIPTRACK - Improving ship and cargo tracking with multi-source spatial data
Project leader
Roar O. Ådland
Principal
Norges forskningsråd
CASINO - Winners and loosers in the climate casino: Arctic and marine resources under climate change
Project leader
Sturla F. Kvamsdal
Principal
Norges forskningsråd
BESTEMT - Biological and Economic Strategies for Sustainable Ecosystem-services and Management
Project leader
Stein Ivar Steinshamn
Principal
Norges forskningsråd
Well-schooled for work? School-work and work-school transitions, and the labor market returns to vocational education and training
Project leader
Kjell Gunnar Salvanes
Principal
Norges forskningsråd
PowerDig - Digitalization of short-term resource allocation in power markets
Project leader
Mette Bjørndal
Principal
Norges forskningsråd/NTNU
Project leader
Margrethe Aanesen
Principal
Sparebanken Vest-Agenda Vestlandet/NORCE
Forskningsbasert evaluering av utprøving av modeller for tilskudd til utstyr i yrkesfag
Project leader
Astrid Oline Ervik
Principal
Utdanningsdirektoratet/Oslo Economics AS
CORNER - Coordination, Response and Networked Resilience
Project leader
Synnøve Nesse
Principal
Norges forskningsråd/NTNU Samfunnsforskning
Automated Away? Causes and Consequences of Robots on Jobs and Families
Project leader
Kjell Gunnar Salvanes
Principal
Norges forskningsråd
Tourism Risks: A resilient low-carbon, high-yield tourism model for Norway
Project leader
Leif Egil Hem
Principal
Norges forskningsråd/Vestlandsforskning
FAO Fish Price Index 2021/2022
Project leader
Sigbjørn Tveterås
Principal
FAO Food and Agriculture organization of the United Nations
Project leader
Mette Bjørndal
Principal
Norges forskningsråd/NTNU
Project leader
Afsaneh Bjorvatn
Principal
European Commission/Volkswagen
Project leader
Margrethe Aanesen
Principal
Norges forskningsråd/NORCE
Project leader
Sturla F. Kvamsdal
Principal
Norges forskningsråd
Inequality Acceptance: the role of self-interest, freedom and special obligations
Project leader
Alexander W. Cappelen
Principal
Norges forskningsråd
Media competition and media policy
Project leader
Hans Jarle Kind
Principal
Norges forskningsråd
Kunnskap om kommunikasjon: Fra "best practice" i dag til effektive digitale løsninger i fremtiden
Project leader
Kjetil Bjorvatn
Principal
NAV
Project leader
Torstein Nesheim
Principal
Norges forskningsråd
Project leader
Inger Stensaker
Principal
Norges forskningsråd
Project leader
Torstein Nesheim
Principal
Equinor/Norges Handelshøyskole
DistRes - Distribution and Resource rent in fisheries
Project leader
Linda Nøstbakken
Principal
Norges forskningsråd
Project leader
Frode Skjeret
Principal
Norges forskningsråd/NTNU
The impact of new technologies on fisheries management
Project leader
Linda Nøstbakken
Principal
Norges forskningsråd
Evaluering av forsøk med forberedende voksenopplæring og modulstrukturert videregående opplæring for voksne
Project leader
Astrid Oline Ervik
Principal
Kunnskapsdepartementet/ideas2evidence
Project leader
Guttorm Schjelderup
Principal
Skattedirektoratet
Smart digital contracts and commercial management
Project leader
Haiying Jia
Principal
Norges forskningsråd
The Coronavirus Crisis: Development of Capabilities on Measuring and Managing its Effects in the Norwegian Food , Service and Seafood Export Industries
Project leader
Margrethe Aanesen
Principal
Norges forskningsråd
Miljølaboratoriet: Ny teknologi og adferdsøkonomi for økt resirkulering
Project leader
Kjetil Bjorvatn
Principal
BIR Privat AS/Norges forskningsråd