Prisdiskriminering i oligopol -en teoretisk gjennomgang og eksempler fra telemarkedet

Type/nr R13/01
Skrevet av Laila Kristine Berge
Prisdiskriminering henger på tre faktorer: Bedriften som prisdiskriminerer må ha en eller annen form for markedsmakt, konsumentene være heterogene og bedriften må kunne hindre arbitrasje mellom ulike kunder som møter forskjellige priser. Rapporten ser på årsakene til at noen bedrifter har markedsmakt og hvordan bedriftene kan segmentere markedet. Temaet som blir behandlet er hvordan konkurranseimperfeksjonene innelåsing og byttekostnader, produktdifferensiering og kapasitetsbegrensninger kan føre til at bedrifter velger å prisdiskriminere. Det blir her brukt fem sentrale bidrag som forklarer hvordan prisdiskriminering i oligopoler med tilnærmet homogene produkter kan være lønnsomt. Til slutt diskuteres dagens mobil- og fasttelefonimarked i lys av teorien.
Språk Skrevet på norsk