En prinsipiell drøfting av effekter for norsk sjømateksport av reduserte handelsbarrierer

Type/nr R20/01
Skrevet av Stein Ivar Steinshamn, Frank Asche og Ragnar Tveterås
Norge antas å ha klare offensive interesser relatert til handel med fisk både generelt, og spesielt i forhold til WTO. I denne rapporten ser vi først på en del prinsipielle sider ved handel med vekt på begreper som komparative fortrinn og konkurransedyktighet. I forhold til den aktuelle prosessen er det viktigste som fremkommer her i tillegg til at handel generelt er velferdsfremmende at fjerning av handelshindringer ikke nødvendigvis har effekt. Det er følgelig ikke åpenbart at enhver tollreduksjon vil ha positiv effekt for norske produsenter. Vi drøfter også flere spesielle forhold som kostnad for arbeidskraft og kapital, infrastruktur, nærhet til ressurs, nærhet til marked og næringsklynger i forhold til hvordan de påvirker norsk nærings konkurransedyktighet.
Språk Skrevet på norsk