Merkerelasjoner via Internett. En sammenligning av statisk nettsted, nettsted med kundefellesskap og personalisert nettsted som applikasjoner for å bygge merkerelasjoner via Internett

Type/nr R12/01
Skrevet av Herbjørn Nysveen, Per E. Pedersen og Helge Thorbjørnsen
Denne rapporten er en del av prosjektet "Relasjonsbygging på Internett. I rapporten drøftes nettsteder med tre ulike funksjonaliteter (statisk nettsted, nettsted med personaliserte tjenester og nettsted med kundefellesskap). Resultatene viser at det generelt sett ikke er forskjeller i de tre nettstedenes evne til å bygge sterke merkerelasjoner. Tar vi imidlertid hensyn til brukernes erfaring med Internett, viser resultatene at nettsted med kundefellesskap er mest effektivt til å bygge merkerelasjoner ti

l kunder med lav Internetterfaring mens nettsted med personaliserte tjenester er mest effektivt til å bygge merkerelasjoner til kunder med høy Internetterfaring. For en dypere beskrivelse av de teoretiske rammeverkene som anvendes i rapporten viser vi til SNF-Rapport 37/00.
Språk Skrevet på norsk