Endringer i regler for uføre- og alderspensjonister- hvordan påvirkes arbeidstilbudet for disse gruppene?

Type/nr R19/01
Skrevet av Arild Aakvik, Afsane Bjorvatn, Tor Helge Holmås og Elisabeth Steckmest
I 1997 ble det gjennomført endringer i reglene for alders- og uførepensjonister. Bakgrunnen for regelendringene var å stimulere til økt arbeidstilbud blant pensjonister. I denne rapporten undersøker vi hvorvidt regelendringene har ført til økt arbeidstilbud. Problemstillingen blir studert ved hjelp av en empirisk tilnærming. Resultatene viser at alderspensjonistene har økt arbeidstilbudet noe fra perioden før regelendringen (1995 og 1996) til perioden etter regelendringen (1997 og 1998). Videre viser resultatene at effekten er størst for de mannlige alderspensjonistene og for den yngste aldersgruppen. Når det gjelder uførepensjonistene, så viser resultatene en vesentlig økning i gjennomsnittsinntekten. Regelendringen ser også her ut til å ha større effekt for menn enn for kvinner.
Språk Skrevet på norsk