Publikasjoner

Konsekvenser av en statliggjøring av skatteinnkrevingen
Christian Andersen og Kjell J. Sunnevåg
R37/05
Capacity Charges: A Price Adjustment Process for Managing Congestion
Mette Bjørndal, Kurt Jørnsten and Linda Rud
A61/03
Educational Attainment and Family Background
Arild Aakvik, Kjell G. Salvanes and Kjell Vaage
A78/05
Climate change and productivity in the aquaculture industry
Torbjorn Lorentzen and Rögnvaldur Hannesson
R02/06
Domestic Labour Markets and Foreign Direct Investment
Jan I. Haaland and Ian Wooton
A87/05