Økonomisk ansvarlighet i helsesektoren - Hvordan er den påvirket av helsereformen?

Type/nr R16/06
Skrevet av Krister Kristiansen
Denne rapporten omhandler økonomisk ansvarlighet i helsesektoren, og hvordan denne oppfattes og fremmes i helseregionene Helse Øst og Helse Vest. Dette er spesielt aktuelt i lys av helsereformen av 2002 som hadde et klart formål om å skape klare ansvarslinjer i helsesektoren. Hovedresultatet er at helseregionene har fremmet økonomisk ansvarlighet svært ulikt. Helse Øst er en toppstyrt organisasjon med fokus på internt samarbeid både mellom helseforetakene i regionen og sykehusavdelingene i helseforetakene. Regionens behandlings-tilbud er samordnet og fordelt mellom helseforetakene. Det er lagt vekt på de helsefaglige målsetningene, men regionen fremhever at en økonomi i balanse er en viktig forutsetning for å kunne gjøre dette. Helse Vest fremmer autonomi i alle nivå, og skaper ved dette økonomisk levedyktige helseforetak og sykehusavdelinger med beslutningssterke uavhengige ledere. I denne prosessen har de økonomiske prestasjonene blitt viktige prestasjonsmål, og legges til grunn for hvorvidt lederne har gjort en god jobb eller ikke.
Språk Skrevet på norsk