Medier i markedet

Type/nr A24/06
Skrevet av Tore Nilssen
Mediene utgjør en stor del av våre liv. For eksempel tilbrakte en gjennomsnitts nordmann i overkant av 19 timer per uke foran TV-apparatet i 2005. Og ifølge tall presentert hos Albarran og Arrese (2003) bruker en gjennomsnitts amerikaner rundt 3500 timer årlig på konsum av ulike medier – det er mer enn 40% av total tid. Til tross for dette har mediene stort sett unngått oppmerksomhet fra oss samfunnsøkonomer – inntil nå. For medieøkonomi er et fagfelt som har fått kraftig vind i seilene de siste årene. Konferanser som bare for få år siden ikke hadde noen sesjoner om mediene, har nå flere slike sesjoner. Og også i tidsskriftene begynner det å strømme ut forskningsarbeider. I denne artikkelen skal jeg se nærmere på hva som ligger bak.
Språk Skrevet på norsk