Lakseavtalen mellom Norge og EU 1997-2002 En samfunnsøkonomisk analyse

Type/nr R14/06
Skrevet av Torbjørn Lorentzen
Oppdrettsnæringen i Norge eksporterte for 13.5 mrd. kroner i 2005. Næringen har mellom 7 og 8000 direkte og indirekte sysselsatte. Verdiskapningen er høy og den er en typisk eksportnæring. Det betyr at verdiene blir først realisert når fisken er solgt til utlandet. EU-markedet er det største og viktigste markedet for næringen, og i de siste årene har 70-75% av eksportverdien blitt realisert i dette markedet. Siden slutten av 90-tallet og frem til i dag har det vært uro mellom oppdrettsnæringene i EU og Norge. I løpet av 1996-97 ble nattesøvnen for oppdretterne langs norskekysten radikalt forstyrret. EU truet med å innføre straffetoll som følge av påvist dumping og subsidiering. Gjennom forhandlinger unngikk Norge straffetoll, men i stedet for straffetoll undertegnet Norge i 1997 en femårig lakseavtale med EU. Avtalen ble avsluttet våren 2003. Foreliggende rapport er en velferdsøkonomisk analyse av avtalen.
Språk Skrevet på norsk