Publikasjoner

Seafood price indices
Sigbjorn Tveteras
A58/05
The Chinese seafood industry: Structural changes and opportunities for Norwegians
Lindkvist Knut Bjørn,Wang Zhikai, Hansen Gard Hopsdal and Haarstad Håvard
R20/05
Nyverdibaserte nettrelaterte kostnader - Del 2
Mette Bjørndal og Thore Johnsen
R24/04
Effektivitetskrav og kostnadsgruppering - Del 1
Endre Bjørndal, Mette Bjørndal og Trond Bjørnenak
R23/04
Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet - Underveisrapport 2005
Erik Døving (SNF), Odd Bjørn Ure (Fafo), Anita Tobiassen (SNF) og Monica Lund (Fafo)
A55/05
Slotting Allowances and Buy-Back Clauses
Tommy Staahl Gabrielsen
A50/05
Team Incentives in Relational Employment Contracts
Ola Kvaløy and Trond E. Olsen
A49/05
Faglig grunnlag for pilot-studier
Kjell J. Sunnevåg
A48/05