Publikasjoner

Evaluering av PSO-ordningen for naturgass
Christian Andersen og Tom Eldegard
R33/05
The more the merrier? The effect of family size and birth children’s education
Sandra E. Black, Paul J. Devereux and Kjell G. Salvanes
A51/05
Endogenous Average Cost Based Access Pricing
Kenneth Fjell, Øystein Foros and Debashis Pal
A75/05
From the Cradle to the Labor Market? The Effect of Birth Weight on Adult Outcomes
Sandra E. Black, Paul J. Devereux and Kjell G. Salvanes
A71/05
Fra forskning til utvikling. Regnskapsrådgivning i småbedriftssegmentet
Kristijane C. Bulukin og Paul N. Gooderham
R34/05