Kapitalkostnader i NSB

Type/nr R24/06
Skrevet av Hanne Lorentsen
I forbindelse med konkurranseutsetting av deler av Norges Statsbaner sitt nett for persontrafikk, er det aktuelt for NSB å leie ut materiell til andre operatører. Målsetningen er kapitalkostnader som kan bidra til effektiv drift, samt stimulere til konkurranse på like vilkår. Rapporten vurderer kapitalkostnader for å beregne pris for tilgang til materiell, og ser på teori om kapitalkostnader, samt behandling av kapitalkostnader i andre regulerte bransjer. Med utgangspunkt i dette vurderer rapporten alternative metoder for behandling av kapitalkostnader for Norges Statsbaner. Rapporten argumenterer for at det er fire relevante metoder for beregning av kapitalkostnader for Norges Statsbaner, nominell metode og annuitet, samt reell metode og annuitet. Hvis NSB skal gjenanskaffe materiell, bør kapitalkostnadene ta høyde for prisstigning.
Språk Skrevet på norsk