Rettsliggjøring av nedbemanningsprosesser

Type/nr A26/06
Skrevet av Tom Colbjørnsen
I dette notatet blir det gjort rede for et forskningsprosjekt om rettsliggjøring av nedbemanningsprosesser. Vi definerer først begrepet rettsliggjøring, før vi viser hvordan dette fenomenet dekker viktige sider ved utviklingen i samfunnet, også i arbeidslivssammenheng. Deretter presenteres den rettslige reguleringen av nedbemanningsprosesser og den kollektive konfliktløsning som er utviklet rundt partene i Norge. Problemstillinger, teoretisk tilnærminger og data og metode presenteres til slutt i notatet.
Språk Skrevet på norsk