Publikasjoner

NUF. Et verktøy for økonomisk kriminalitet?
Erik Lamøy og Torstein Klokk Pettersen
A31/09