Publikasjoner

Vurdering av budsjett og alternative styringsverktøy
Nina Moløkken og Ida Elise Ytre-Hauge
R14/09
State-of-the-art research: Reflections on a Concerted Nordic-Baltic Nuclear Energy Effor
Lars Husdal, Jesper Tveit, Jan S. Vaagen and Danas Ridikas
A37/09
Klimaendringer og havbruk
Stein Ivar Steinshamn
A33/09
Gjeldsfinansiering av immaterielle investeringer
Merete Fiskvik Berg og Marit Bjugstad
A26/09
Tax Responses in Platform Industries
Hans Jarle Kind, Marko Koethenbuerger and Guttorm Schjelderup
A24/09
Developing social capital through the SLU leadership development program
Inger Stensaker, Arne Kjøde and Olav Kvitastein
A27/09
Continuous harvesting costs in sole-owner fisheries with increasing marginal returns
Leif K. Sandal, Stein I. Steinshamn, Jose M. Maroto and Manuel Moran
A19/09