Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora

Type/nr R19/10
Skrevet av Rune Mjørlund

På oppdrag fra Innovasjon Norge har Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) gjennomført en sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora. Programmet ble startet opp i 2004 og avsluttet høsten 2010. Bakgrunnen for omstillingsprogrammet var store endringer ved Kleven Florø, hvor det var varslet at 500 ansatte ville bli oppsagt. Andre årsaker til at kommunen fant det nødvendig å søke om omstillingsstatus var signaler om at flere offentlige virksomheter skulle bli nedlagt. Gjennom omstillingsprogrammet ønsket man å stimulere til utvikling av nye arbeidsplasser både i eksisterende næringsliv og gjennom nyetableringer. På den måten skulle man bidra til en mer variert næringsstruktur i kommunen. I sluttevalueringen drøfter vi omstillingsprogrammets gjennomføring, resultater og måloppnåelse i forhold til målformuleringene og de ressursene som har vært tilgjengelig.

Språk Skrevet på norsk