Betydningen av fiskeri- og havbruksnæringen i området Lofoten og Barentshavet

Type/nr R17/10
Skrevet av Ivar Gaasland, Stein Ivar Steinshamn og Erling Vårdal

Denne rapporten vurderer den samfunnsøkonomiske betydningen av fiskeri- og havbruksnæringen i området Lofoten-Barentshavet under ulike forutsetninger om fremtidige rammebetingelser. Det drøftes også hvilken innvirkning olje- og gassvirksomhet i området kan tenkes å ha på fiskeri- og havbruksnæringen.


 

Språk Skrevet på norsk