Beyond Budgeting – noe som passer for meg?

Type/nr R14/10
Skrevet av Marit Johansen

Beyond Budgeting er et relativt nytt styringsverktøy, og det er et spørsmål om virksomheter generelt er enige i kritikken rettet mot budsjetteringen. I denne utredningen har vi derfor undersøkt hvorvidt denne retorikken og teknikken adopteres, og hva som eventuelt kan forklare hvorfor enkelte virksomheter adoptere innovasjoner som Beyond Budgeting og andre ikke. Arbeidet med utredningen har ønsket å gi svar på følgende problemstilling:
I hvilken grad adopteres Beyond Budgeting retorikken og teknikken, og hvilke faktorer påvirker adopsjonen?
Resultatene av undersøkelsen viser at respondentene generelt ikke er spesielt enige i budsjetteringskritikken, og at de aller fleste benytter budsjetter og planlegger å fortsette med det. Adopsjonen av Beyond Budgeting må derfor kunne sies å være svært begrenset blant våre respondenter. Når det gjelder ulike faktorers påvirkning indikerer analysene at adopsjonen kan påvirkes av organisasjoners lønnsomhet, størrelse og kjennskap til Beyond Budgeting.

Språk Skrevet på norsk