Publikasjoner

Refinery planning and scheduling - An overview
Jens Bengtsson, Sigrid-Lise Nonås
R29/08
Hvordan skape dynamisk styring? En casestudie av et stort internasjonalt oljeselskap
Gunn Therese Ueland Fossdal og Kirsti Kvie Gardum
R17/09
Vurdering av budsjett og alternative styringsverktøy
Nina Moløkken og Ida Elise Ytre-Hauge
R14/09
State-of-the-art research: Reflections on a Concerted Nordic-Baltic Nuclear Energy Effor
Lars Husdal, Jesper Tveit, Jan S. Vaagen and Danas Ridikas
A37/09
Klimaendringer og havbruk
Stein Ivar Steinshamn
A33/09
Gjeldsfinansiering av immaterielle investeringer
Merete Fiskvik Berg og Marit Bjugstad
A26/09
Tax Responses in Platform Industries
Hans Jarle Kind, Marko Koethenbuerger and Guttorm Schjelderup
A24/09