Publikasjoner

The values of relative risk aversion and prudence: a context-free interpretation
Louis Eeckhoudt, Johanna Etner og Fred Schroyen
A38/08
Nyttekostnadsanalyse av nytt dobbeltspor Oslo S – Ski
Christian Andersen,Terje Andersen
A34/08
Coordination of refinery production and sales planning
David Bredström og Mikael Rönnqvist
R26/08
Samfunnsøkonomisk analyse av et vinter-OL i Tromsø i 2018
Christian Andersen, Rolf J. Brunstad, Kåre P. Hagen, Per Heum og Karl R. Pedersen
R34/08
Simulation of production and sales planning in refinery operations
David Bredström, Patrik Flisberg og Mikael Rönnqvist
R28/08
Issues in Collaborative Logistics
Sophie D’Amours og Mikael Rönnqvist
R27/08
A new method for robustness in rolling horizon planning
David Bredström og Mikael Rönnqvist
R25/08
Refinery production planning – model and solution method
David Bredström, Patrik Flisberg og Mikael Rönnqvist
R24/08
Refinery optimization platform – a user’s manual. Version 1.0
David Bredström, Patrik Flisberg, Linda Rud og Mikael Rönnqvist
R23/08
Indikatorer for lokal sårbarhet. Analyse av norske kommuner 2006-2007 og utviklingen 2004-2007
Rune Mjørlund,Christian Andersen og Stig-Erik Jakobsen
R22/08