Velferdsimplikasjoner av restrukturering i TV-markedet – En teoretisk studie

Type/nr A22/10
Skrevet av Håkon Eika og Linda Solheimsnes

Vår hensikt er å analysere de velferdsgevinster som kan realiseres ved en reorganisering av dagens TV-marked. TV-markedet er tosidig i den forstand at TV-kanalene konkurrerer om seere på den ene siden, og om annonsører på den andre. I dagens marked blir seerprisene fastsatt av monopolistiske distributører på vegne av kanalene, mens kanalene selv setter priser mot annonsørsiden. På den måten holdes prisnivået overfor seerne oppe, og det skaper problemer for industrien. Aktørene klarer ikke å koordinere prissettingen overfor de to sidene av markedet eller gi kanalene gode insentiver til å investere i kvalitet. Vi viser at et regimeskifte til en struktur der kanalene selv setter brukerpris, ikke bare øker velferden generert i TV-markedet, men også den aggregerte profitten til kanaler og distributører. Imidlertid blir velferden høyest hvis kanalene frikobler seg fra eksterne distributører fullstendig, hvilket kan skje hvis for eksempel internett blir en viktig form for distribusjon av TV-signaler.

Språk Skrevet på norsk