Budsjettrevolusjonen lar vente på seg

Type/nr R11/10
Skrevet av Magnus Sørum Eriksrud og Mikael B. McKeown

Målet for denne utredningen har vært å utrede potensialet for Beyond Budgeting i Norge. For å si noe om potensialet for at Beyond Budgeting skal spre seg i Norge, har vi kartlagt nåværende utbredelse av budsjetter og andre økonomiske styringsverktøy i norske bedrifter samt holdningene til budsjetter.
Funnene våre for utbredelse av styringsverktøy er på linje med studier fra Finland, Canada og USA, samt en tidligere masterutredning fra NHH. Budsjett er det viktigste og mest brukte styringsverktøyet i Norge i dag. Verktøy som balansert målstyring, rullende prognoser og benchmarking brukes også i ganske stor grad. Et mindretall har på 19 prosent ingen budsjetter, er i ferd med å fjerne budsjettene eller overveier å slutte med budsjetter.

Språk Skrevet på norsk