Publikasjoner

National Responsibility and the Just Distribution of Debt Relief
Alexander W. Cappelen, Rune Jansen Hagen and Bertil Tungodden
A31/06
Handelshindringer i laksenæringen
Inger Beate Pettersen og Bernt Aarset
R17/06
Analyse av tankskipinvesteringer ved bruk av opsjonsteori
Ervin Horn og Kenneth Sørensen
A39/05
Analyse av framtidig kraftsituasjon i Hordaland
Balbir Singh og Tom Eldegard
R18/06
Norske foretaks leveranser til olje- og gassutvinning i Norge og utlandet 2005
Per Heum, Frode Kristiansen, Eirik Vatne og Wibecke Wiig
A28/06
Norwegian Radio Broadcasting: From Public Monopoly to Competitive Homogeneity?
Øystein Foros, Hans Jarle Kind and Helge Østbye
A19/06