Publikasjoner

The challenge of a rising skill premium for redistributive taxation
Kjetil Bjorvatn and Alexander W. Cappelen
A13/06
Opplevelsesnæringene i Vestlandsbygdene - Betingelser, strategier og muligheter
Grete Rusten (red.) Inger Beate Pettersen, m.fl...
R07/06
The pluralism of fairness ideals: An experimental approach
Alexander W. Cappelen, Astri D. Hole, Erik Ø. Sørensen and Bertil Tungodden
A30/05
Pharmaceutical Patents: Incentives for R&D or Marketing?
Kurt Brekke and Odd Rune Straume
A20/05
Konsekvenser av en statliggjøring av skatteinnkrevingen
Christian Andersen og Kjell J. Sunnevåg
R37/05
Capacity Charges: A Price Adjustment Process for Managing Congestion
Mette Bjørndal, Kurt Jørnsten and Linda Rud
A61/03
Educational Attainment and Family Background
Arild Aakvik, Kjell G. Salvanes and Kjell Vaage
A78/05
Climate change and productivity in the aquaculture industry
Torbjorn Lorentzen and Rögnvaldur Hannesson
R02/06