Analyse av arealbruk i Kristiansand havn

Type/nr R03/07
Skrevet av Torbjørn Lorentzen
Kristiansand kommune skal i løpet av de neste 10-15 årene gjennomføre betydelige investeringer og endringer i havneområdet, bl.a. langs Gravanekanalen. Tre fiskeindustribedrifter ønsker å bygge nye anlegg i dette området. Rapporten analyserer nærmere følgende problemstilling: Er det fornuftig å la bedriftene få bygge ut ved Gravanekanalen, eller passer ikke denne type næringsaktivitet inn i fremtidsplanene som kommunen har for dette området? Hvilke kriterier kan Kristiansand kommune anvende til å vurdere bruken av et begrenset, verdifullt område med mange alternative anvendelser? Målsettingen med rapporten er å analysere problemstillinger knyttet til arealbruk, og påpeke hvilke faktorer som spiller inn når et valg må gjøres.
Språk Skrevet på norsk