En analyse av lokal sårbarhet og kommunal beredskap på steder med kraftkrevende industri

Type/nr R34/06
Skrevet av Stig-Erik Jakobsen, Inger Beate Pettersen og Ingvill Stensheim
Formålet med denne rapporten er å gi et innblikk i sårbarheten til kommuner med kraftkrevende industri og å avdekke hvilken lokal beredskap disse kommunene har utviklet for å kunne takle omstillingsutfordringene. Rapporten er finansiert av Innovasjon Norge. I første del av rapporten drøfter vi de nasjonale rammebetingelsene for den kraftkrevende industrien, og endringer i disse. Vi ser nærmere på industriens kraftavtaler og de miljøkrav som industrien stilles overfor. Tradisjonelt har industrien nytt godt av avtaler som har gitt gunstige kraftpriser, eksempelvis gjennom såkalte myndighetsbaserte kraftavtaler, men flere av disse avtalene er enten avviklet eller under avvikling. Videre har industrien også fått en vesentlig innskjerping i forhold til miljøkravene, og en rekke av bedriftene har måttet erstatte eldre produksjonsutstyr som ikke har tilfredsstilt de nye kravene.

I andre del av rapporten drøfter vi hvordan utviklingen de siste årene, både i forhold til tøffere internasjonal konkurranse, dyrere kraft og skjerpede miljøkrav, har påvirket de stedene hvor den kraftkrevende industrien er lokalisert. I rapporten gir vi en oversikt over utviklingstrekk på steder (kommuner) med kraftkrevende industri. Vi skisserer både næringsmessige utviklingstrekk, kommunal sårbarhet og hvilken beredskap kommunene har utviklet for å kunne møte de nye utfordringene. I rapporten har vi tatt utgangspunkt i de større selskapene, dvs. kraftkrevende industribedrifter med et forbruk på mer enn 250 GWh (gigawatt time) pr år. Dette inkluderer 39 bedrifter, lokalisert i 31 ulike kommuner.

Språk Skrevet på norsk