Høye underskudd og høy produktivitet, er det mulig? - en analyse av Helse Sør RHFs regnskapsmessige resultat og kostnadseffektivitet

Type/nr R07/07
Skrevet av Trond Bjørnenak (Norges Handelshøyskole), Kari Nyland (Høgskolen i Sør-Trøndelag) og Oddvar Kaarbøe (Helseøkonomiprogrammet i Bergen)