Publikasjoner

Kunnskapsdeling og læring i fagnettverk. En kvalitativ studie gjennomført i Statoil
Isabell Schonhowd Haagensen og Eline Katrin Helland
R05/14
Commitment i team
Birthe Brenne Dreier and Kaja Winsnes Eggen
R04/14
Ringvirkninger fra samferdselsinvesteringer
Kåre P. Hagen, Karl Rolf Pedersen og Eivind Tveter
R11/14
Benefits of stock enhancement: The case of the Iranian kutum fishery
Stein Ivar Steinshamn and Pezhman Alaei Borujeni
A14/14
TV-markedet – Private versus offentlige aktører
Armando Garcia-Pires, Frode Skjeret og Lars Sørgard
R12/14
Verdiskaping i klippfisknæringa 2011-13
Trond Bjørndal, Nils Arne Ekerhovd og Marianne T. Bjørndal
A18/14
Media Plurality: Private versus Mixed Duopolies
Armando J. Garcia Pires
A11/14
Consumer trends and prefences in the demand for food
T. Bjørndal, J. Fernandez-Polanco, A. Lappo and A. Lem
A17/14