Koordinert adferd i banknæringen. Prissignalisering – et problem for samfunnet?

Type/nr A12/15
Skrevet av Henrik Fjellstad og Eirik Sund Karlsen

I denne utredningen ser vi nærmere på konkurransen i det norske boliglånsmarkedet. Vi velger å ha fokus på om det er karakteristika i næringen som fører til at bankene kan koordinere adferden og om prissignalisering er et problem for samfunnet.


Det økonomiske begrepet koordinert adferd innebærer at to eller flere bedrifter inngår en avtale som har til hensikt å begrense konkurransen i markedet. Hvis bankene lykkes med å finne en slik tilpasning stilltiende, altså uten kontakt, vil det være lovlig i henhold til konkurranselovgivningen. Allikevel kan det lede til høyere priser sammenlignet med en situasjon der det er hard priskonkurranse.


 

Språk Skrevet på norsk