HR-feltet i Norge 1995-2014: Stabilitet og profesjonalisering?

Type/nr R14/15
Skrevet av Erik Døving, Paul N. Gooderham og Henrik Øhrn

Dette er en sammenstilling av resultater fra fire runder av Cranet-undersøkelsen i Norge. Etter 20 år med HR-undersøkelser i Norge avtegner det seg et hovedbilde. HR er et felt preget av betydelig stabilitet over to tiår der norsk økonomi og samfunn har vært i betydelig utvikling. Mange HR-aktiviteter er temmelig like i dag som for 20 år siden. Samtidig er HR-feltet i utvikling, der vi blant annet ser tendenser til at HR kommer høyere på dagsorden i virksomhetene og slik blir tydelig knyttet til virksomhetens strategi og overordnete arbeid. Dette tror vi er uttrykk for mer profesjonalisering av HR-arbeidet i virksomhetene.

Språk Skrevet på engelsk