Publikasjoner

Quality Incentives Pay-off?
Siri Pettersen Strandenes
R73/00
Kapitalnettverk for små og mellomstore bedrifter
Kjell Henry Knivsflå, Linda Rud og Frode Sættem
R72/00
Forskning og utvikling i de maritime næringene
Espen R. Henriksen, Karen Helene Midelfart Knarvik og Frode Steen
R71/00
Causes and effects of FDI by the Norwegian Maritime Industry
Hans Jarle Kind og Siri Pettersen Strandenes
R70/00