Normalavkastning og effektiv drift for nettmonopolene

Type/nr R26/01
Skrevet av Frode Andrè Skjeret
Denne rapporten tar for seg størrelsen på risikopremien for norsk nettvirksomhet. Størrelsen på selskapenes risikopremie skal reflektere markedets krav til avkastningskompensasjon (for normal investeringsrisiko), justert for avkastningsrisikoen for denne type virksomhet. Avkastningsrisikoen til nettselskapene drøftes både fra en empirisk og en teoretisk tilnærming. Dette innebærer en empirisk analyse av sammenlignbare selskaper i utlandet, og en gjennomgang av det norske reguleringsregimet. Rapporten konkluderer med at regulator (NVE) bruker et for lavt anslag på risikopremien ved fastsettelsen av kapitalinntekten til de norske elektrisitetsselskapene. Prinsipper for verdsettelsen av kapitalbasen blir også avslutningsvis diskutert.
Språk Skrevet på norsk