Er privat drift mest effektivt? Effektivitet i privat og kommunalt brannvesen i Danmark og Norge

Type/nr R28/01
Skrevet av Lars-Henrik Johansen
I Danmark har kommunene siden 1926 kunnet overlate driften av brannvesenet til private. Norske kommuner har ikke den samme muligheten. Gjør dette at brannvern drives mer kostnadseffektivt i Danmark enn i Norge? Dette er spørsmålet som stilles i denne rapporten. To mulige effekter av privat drift undersøkes. Først ser rapporten på om de danske kommunene som har overlatt brannvesenet til private, har lavere kostnader enn kommunene som driver brannvesenet selv. Så sammenliknes kommunale brannvesen i Norge og Danmark for å se om konkurransen fra private kan ha bidratt til lavere kostnadsnivå i Danmark. Rapporten beskriver til slutt en del av de problemene som kan oppstå dersom en velger å la private drive brannvern.
Språk Skrevet på norsk