Effektivitetsforskjeller mellom offentlig og privat drift

Type/nr R27/01
Skrevet av Lars-Henrik Johansen
Et stort flertall av den norske befolkningen mener at privat virksomhet generelt er mer effektiv enn offentlig virksomhet. Denne rapporten studerer hvilke prinsipielle grunner det kan være til effektivitetsforskjeller, og undersøker hvilken dekning det er for oppfatningen om at privat drift er mest effektivt. Rapporten viser hvordan nyere økonomiske teorier, som legger vekt på styrings- og kontraktsproblemer, kvalifiserer de enkle oppfatningene om at privat eierskap og konkurranse er den mest effektive løsningen. Hovedperspektivet i undersøkelsen er hvordan eventuelle effektivitetsfordeler av konkurranse og privat eierskap kan utnyttes av det offentlige, og av kommunene spesielt. Det beskrives hvilke styringsproblemer som er særlig viktige, når de kan forventes å oppstå, og hvordan det offentlige kan forsøke å bøte på problemene.
Språk Skrevet på norsk