Publikasjoner

Synspunkter på den økonomiske politikken i lys av nasjonalbudsjettet for 2003
Jan Tore Klovland, Guttorm Schjelderup og Øystein Thøgersen
R42/02
Måleindikatorer og målemetoder for omstillingsarbeidet
Stig-Erik Jakobsen og Olav Kvitastein
R36/02
Insentivbaserte finansieringssystemer for helseforetak
Afsaneh Bjorvatn, Egil Kjerstad, Jan Gaute Sannarnes og Kjell J. Sunnevåg
R34/02
Konkurranseevne i norsk sjømatindustri: Klynger og verdikjeder
Ragnar Tveterås, Frank Asche and Elin H. Sissener
R32/02
The adoption of mobile services: A cross service study
Per E. Pedersen, Herbjørn Nysveen and Helge Thorbjørnsen
R31/02
Fusjoner og oppkjøp - er det lønnsomt?
Frode Skjeret og Lars Sørgard
R29/02