Publikasjoner

Verdikjedeorganisering og kjedemakt i norsk dagligvarehandel
Håvard Ness og Sven A. Haugland
R39/01
Designing social security - A portfolio choice approach
Egil Matsen and Øystein Thøgersen
R34/01
Cost Estimates and Investment Decisions
Kjetil Emhjellen, Magne Emhjellen and Petter Osmundsen
R30/01