Publikasjoner

Bruk av effektiviseringsfaktor ved inntektsrammeregulering av nettselskap
Christian Andersen, Balbir Singh og Inger Øydis Storebø
R24/01
Organisering av transmisjonsfunksjonen
Jan Gaute Sannarnes og Balbir Singh
R23/01
En prinsipiell drøfting av effekter for norsk sjømateksport av reduserte handelsbarrierer
Stein Ivar Steinshamn, Frank Asche og Ragnar Tveterås
R20/01
Endringer i regler for uføre- og alderspensjonister- hvordan påvirkes arbeidstilbudet for disse gruppene?
Arild Aakvik, Afsane Bjorvatn, Tor Helge Holmås og Elisabeth Steckmest
R19/01
Economies of scale in European manufacturing revisited
Espen R. Henriksen, Karen Helene Midelfart Knarvik and Frode Steen
R18/01
Dokumentasjon av JORDMOD
Ivar Gaasland (SNF), Klaus Mittenzwei (NILF), Gjermund Nese (SNF) og Arvid Senhaji (NILF)
R17/01
En generell likevektsmodell med fokus på jordbruk og næringsmiddelindustri
Ivar Gaasland, Afsaneh Bjorvatn og Arngrim Hunnes
R16/01
To Peg or not to Peg? A Simple Model of Exchange Rate Regime Choice in Small Economies
Helge Berger, Henrik Jensen and Guttorm Schjelderup
R14/01