Publikasjoner

Fordelingsvirkninger av merverdiavgiften over livsløpet
Jan Gaute Sannarnes og Elisabeth Steckmest
R25/02
Strukturfond, strukturavgift og verdsetting av fartøy
Torbjørn Lorentzen og Stein Ivar Steinshamn
R24/02
Assessing the economic interdependence between states and regions
Jan I. Haaland, Karen Helene Midelfart Knarvik and Øystein Thøgersen
R19/02