Følgeevaluering av Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon

Type/nr R50/02
Skrevet av Erik Døving, Roald Sand, Stig-Erik Jakobsen, Margrete Haugum, Grete Rusten og Anne Grete Sand
Det statlige Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon har som formål å bidra til økt verdiskaping gjennom å stimulere til økt utnyttelse av markedsmuligheter både innenfor primærproduksjon og foredling. Denne følgeevalueringen av VSP har vurdert faglig utgangspunkt og rasjonale for programmet, vurdert om programmets prosjekter er i tråd med intensjonene, vurdert hindringer og utfordringer for gjennomføring av prosjekter, og vurdert den administrative gjennomføringen av programmet.
Språk Skrevet på norsk