Publikasjoner

Reindeer Husbandry: A Practical Decision-Tool for Adaption of Herds to Rangelands
Erling Moxnes, Öje Danell, Eldar Gaare and Jouko Kumpula
R59/02
Tests for Market Integration and the Law of one Price: The Market for Whitefish in France
Frank Asche, Daniel V. Gordon and Rögnvaldur Hannesson
R58/02
LANGTIDSLEDIGHET et bruker- og etatsperspektiv
Grete Rusten og Hans-Tore Hansen
R54/02
Følgeevaluering av Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon
Erik Døving, Roald Sand, Stig-Erik Jakobsen, Margrete Haugum, Grete Rusten og Anne Grete Sand
R50/02
The Development of East Asia
Martin Bech Holte
R49/02
Symmetric Tax Competition under Formula Apportionment
Wolfgang Eggert and Guttorm Schjelderup
R47/02
Company versus Country Branding: "Same, Same but Different"
Ingeborg Astrid Kleppe and Lena Larsson Mossberg
R45/02