Innsatsstyrt finansiering - en modell for pleie- og omsorgstjenester

Type/nr R30/03
Skrevet av Kjell J. Sunnevåg
Pleie- og omsorgstjenesten i Norge omfatter et bredt spekter av tjenester: Fra rengjøringshjelp noen timer i uken til heldøgns opphold i institusjon. I denne rapporten gis en prinsipiell drøfting av alternative tilnærminger til dagens hovedmodell for finansiering av pleie- og omsorgstjenesten. Utgangspunktet for drøftingen er en tilnærming med innsatsstyrt finansiering og pengene følger brukeren. Selv om drøftingen er prinsipiell, legger den til grunn særtrekk ved pleie- og omsorgstjenesten.
Språk Skrevet på norsk