Publikasjoner

EFTA-frihandelsavtaler - døråpnere for norsk fiskeeksport?
Elin H. Sissener, Trond Bjørndal og Frank Asche
R12/03
Konkurranseevne og kapasitetstilpasning i fiskeindustrien
Torbjørn Lorentzen og Rögnvaldur Hannesson
R11/03
The upstream petroleum industry and local industrial development. A comparative study
Hildegunn Kyvik Nordås, Eirik Vatne and Per Heum
R08/03
Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket
Erik Døving, Kari Folkenborg, Stig-Erik Jakobsen og Sveinung Skule
R07/03
Modelling Fisherman Behaviour under new Regulatory Regimes: Methodological Report
Frank Asche, Trond Bjørndal, Håkan Eggert, Hans Frost, Daniel V. Gordon, Eyjolfur Gudmundsson, Ayoe Hoff, Carsten Lynge Jensen and Sean Pascoe
R04/03
Valg av diskonteringsrente ved nettinvesteringer
Christian Andersen og Frode Skjeret
R01/03