Publikasjoner

Samferdselsdepartementets styring av Avinor
Christian Andersen, Kåre P.Hagen og Kjell J.Sunnevåg
R06/04
Implikasjoner for norsk næringspolitikk av sentrale utviklingstrekk i EU
Kåre Petter Hagen, Jan I. Haaland, Hans Jarle Kind, Karen Helene Midelfart and Ottar Mæstad
R05/04
Lovverk, teknologi og etableringsbetingelser i norsk havbruk - Fase I
Bernt Aarset, Stig-Erik Jakobsen, Audun Iversen og Geir Grundvåg Ottesen
R01/04
The international coal trade pattern
Ottar Mæstad and Siri Pettersen Strandenes
R44/03
Reiselivsnæringer og turistkonsum i Hordaland
Christian Andersen og Winfried Ellingsen
R42/03
Synspunkter på den økonomiske politikken i lys av statsbudsjettet for 2004
Jan Tore Klovland, Guttorm Schjelderup and Øystein Thøgersen
R41/03
Salmon - A Study of Global Supply and Demand
Trond Bjørndal, Gunnar A. Knapp and Audun Lem
R40/03
Statlig politikk overfor helsesektoren - regionale virkninger
Frode Kristiansen og Kjell J.Sunnevåg
R39/03