Prising av naturgass

Type/nr A56/04
Skrevet av Gjermund Nese
Norske myndigheter legger opp til at naturgass i økt grad skal benyttes på det innenlandske markedet og at denne gassen skal handles på markedsbestemte betingelser. Følgelig vil prisen på gass levert til det innenlandske markedet bestemmes på det internasjonale gassmarkedet. Vi fokuserer på teoretiske prinsipper for prising av naturgass under ulike markedsformer, og det gis det en oversikt over gjeldende prisingssystemer og priser innenfor EU. Artikkelen identifiserer to hovedmomenter bak prising av naturgass: 1) Markedsform, dvs. hvor langt liberal-iseringen av gassmarkedene har kommet i de forskjellige land, deriblant utviklingen av handelsplasser/børser for mer kortsiktig handel med gass, og 2) Utviklingen innenfor regulerings-, klima, og avgiftspolitikken.
Språk Skrevet på norsk