Børsprising og -avkastning for norske IKT-selskaper

Type/nr R16/04
Skrevet av André Berg Edvardsen
Det er ingen signifikant forskjell i underprisingen av børsintroduksjoner mellom IKT-selskaper og andre selskaper på Oslo Børs. Likevel er gjennomsnittlig underprising av IKT-selskaper mindre enn halvparten av den gjennomsnittlige underprisingen for andre selskaper. Mens IKT-selskaper har en underprising på 5,5 %, har ikke-IKT-selskaper en underprising på 13,5 %. Resultatene går således mot både empiri på internasjonale data og teori, som tilsier at IKT-selskaper skal ha den største underprisingen pga. størst usikkerhet rundt verdsettelsen av slike selskap. Den justerte langsiktig avkastningen er størst for IKT-selskap. Mens IKT-selskapene har en positiv justert langsiktig avkastning, har ikke-IKT-selskapene en negativ justert langsiktig avkastning. Disse resultatene går således også på tvers av internasjonale studier. Likevel er det en indre konsistens i resultatene, nemlig at gruppen av selskap med lavest underprising har den høyeste justerte langsiktige avkastningen.
Språk Skrevet på norsk