Publikasjoner

The relationship between the Royal Navy and Hordalands Martime cluster
Grete Rusten, Tone Marie Ektvedt og Ove Osland
R13/04
Verdiskaping på Vestlandet
Grete Rusten (red.)
R10/04
En vurdering av kostnader og nytteeffekter av den statlige tilsynsfunksjonen med kommunene
Christian Andersen, Tone Marie Ektvedt, Winfried Ellingsen og Kjell J. Sunnevåg
R09/04
Future Mobile Internet Services: Business Model Scenarios
Leif Jarle Gressgård and Inger Stensaker
R08/04
Samferdselsdepartementets styring av Avinor
Christian Andersen, Kåre P.Hagen og Kjell J.Sunnevåg
R06/04
Implikasjoner for norsk næringspolitikk av sentrale utviklingstrekk i EU
Kåre Petter Hagen, Jan I. Haaland, Hans Jarle Kind, Karen Helene Midelfart and Ottar Mæstad
R05/04
Lovverk, teknologi og etableringsbetingelser i norsk havbruk - Fase I
Bernt Aarset, Stig-Erik Jakobsen, Audun Iversen og Geir Grundvåg Ottesen
R01/04