Publikasjoner

The international coal trade pattern
Ottar Mæstad and Siri Pettersen Strandenes
R44/03
Reiselivsnæringer og turistkonsum i Hordaland
Christian Andersen og Winfried Ellingsen
R42/03
Synspunkter på den økonomiske politikken i lys av statsbudsjettet for 2004
Jan Tore Klovland, Guttorm Schjelderup and Øystein Thøgersen
R41/03
Salmon - A Study of Global Supply and Demand
Trond Bjørndal, Gunnar A. Knapp and Audun Lem
R40/03
Statlig politikk overfor helsesektoren - regionale virkninger
Frode Kristiansen og Kjell J.Sunnevåg
R39/03
Gjengangere på sykepenger
Svenn-Åge Dahl, Hans-Tore Hansen og Olav Andreas Kvitastein
R38/03
Mobile Internet Services: Integration Models and Structural Determinants
Leif Jarle Gressgård, Leif B. Methlie and Inger Stensaker
R36/03
Spelet om kolmule
Nils-Arne Ekerhovd
R34/03