Prising av forsikringskontrakter med rentegaranti

Type/nr R21/04
Skrevet av Roger F. Pettersen og Eirik M. Samnøy
I denne rapporten analyserer og priser vi livsforsikringskontrakter med rentegaranti. I kapittel 1 skriver vi rundt forsikring generelt og livsforsikrings spesielt. I kapittel 2 tar vi for oss teorien som er nødvendig for å kunne prise kontraktene. Vi ser bl.a. nærmere på opsjonsprising både i diskret og kontinuerlig tid. I kapittel tre starter selve analysen, hvor vi forklarer modellen vi bruker og antakelser bak denne. Videre utleder vi formler for verdien på forsikringskontraktene. Dette gjøres både i diskret og kontinuerlig tid, med både deterministisk og stokastisk rente. I kapittel 4 gir vi numeriske eksempler på kontraktene vi utledet i kapittel 3. Her lar vi også forsikringstakerne få muligheten til å avslutte kontrakten på visse tidspunkt før forfall. En komparativ statikk analyse for kontraktene under kontinuerlig tid med stokastisk rente gjøres i kapittel 5 og 6. I kapittel 7 og 8 konkluderer vi og kommer med forslag til utvidelser av rapporten.
Språk Skrevet på norsk